Kategorie

Narzędzie e-Nauczyciel programu EuroPlus+ jest aplikacją wspierającą, przeznaczoną dla nauczycieli języków obcych, którzy pomagają swoim uczniom w procesie edukacyjnym opartym na serii multimedialnych programów EuroPlus+.

Oprogramowanie używane przez uczniów zawiera szereg różnych ćwiczeń językowych. Część z nich sprawdzana jest automatycznie przez program (ćwiczenia obiektywne), ale są i takie, które nie mogą zostać sprawdzone przez system (ćwiczenia nieobiektywne). Są to głównie zadania pisemne, czyli teksty pisane samodzielnie przez uczniów. Dlatego też w procesie sprawdzania zadań potrzebna jest pomoc nauczyciela. Za pomocą narzędzia e-Nauczyciel można sprawdzić zadania pisemne uczniów, doradzić im bądź wytłumaczyć niektóre aspekty językowe.

Program EuroPlus+ umożliwia wysyłanie takich nieobiektywnych zadań na adres e-mailowy nauczyciela, który zobowiązał się sprawdzać zadania i odsyłać je uczniom wraz z komentarzem. Wydawca EuroPlus+ nie określa w żaden sposób warunków umowy pomiędzy uczniami a nauczycielem, który świadczy tę usługę za pomocą narzędzia e-Nauczyciel. Narzędzie e-Nauczyciel programu EuroPlus+ jest darmowym oprogramowaniem, umożliwiającym nauczycielom otrzymywanie, sprawdzanie, komentowanie i w końcu wysyłanie nieobiektywnych zadań z powrotem do uczniów.

Pobierz:e-Nauczyciel.zip.

Aby pobrać plik, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy link umieszczony powyżej, a następnie wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako...” i wskazać miejsce jego zapisu.

W razie braku programu obsługującego archiwum zip, można go pobrać ze strony:http://www.7-zip.org/.

Aby zainstalować program po rozpakowaniu, należy otworzyć plik SETUP.EXE. Instalator wskaże kolejne etapy instalacji.

Pobierz: manual do e-Nauczyciel.

Aby pobrać plik, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy link umieszczony powyżej, a następnie wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako...” i wskazać miejsce jego zapisu.

Do przeglądania tego pliku będzie potrzebny program Adobe Acrobat Reader. Jeśli nie posiadasz programu Adobe Acrobat Reader, pobierz go ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie