Kategorie

Pakiet instalacyjny zawiera:

 • płytę instalacyjną Setup Serwer,
 • płytę instalacyjną Klienta Collins/Langenscheidta.

Sieciowa wersja słownika składa się z dwóch programów Serwera i Klienta.

Etapy instalacji

 

I. Instalacja na serwerze
Uruchomienie pliku setup.exe z płyty instalacyjnej.
II. Instalacja komputerze klienckim
Uruchomienie pliku setup.exe z katalogu udostępnionego na serwerze.
III. Rejestracja

 

I. Instalacja na serwerze

1.

 • Umieszczamy płytę Dysk instalacyjny Setup Serwer w napędzie CD-ROM.
 • Otwieramy plik setup.exe, rozpoczynamy instalację programu. 


    

2.
Okno rozpoczynające instalację Serwera Collins/ Langenscheidt.

 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

3.
Okno informacji o użytkowniku. Wpisujemy dane użytkownika, numer licencji.

 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

4.
Okno instalatora wyświetlające warunki umowy licencyjnej.

 • Chcąc zainstalować program, akceptujemy warunki udzielenia licencji, klikając przycisk Yes.

    

5.
Okno wyboru typu instalacji.

 • Dostępne opcje:
  – Full installation – instalacja Serwera, katalogu instalacyjnego klienta, dźwięków słownika, Remote Administration Tool.
  – Remote Administration Tool only – instalacja tylko narzędzia pozwalającego na zdalne zarządzanie Serwerem Collins/Langenscheidt.
 • Wybieramy całkowitą instalację.
 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

6.
Okno wyboru lokalizacji docelowej serwera. Domyślna ścieżka dostępu do katalogu, w którym zostanie zainstalowany Serwer C:\Program Files\YDP\Collins Dictionary Serwer.

 • Klikamy przycisk „Next”.

    

7.
Okno wyboru nazwy grupy w menu Start, w grupie Programy.

 • Zalecane pozostawienie domyślnej nazwy grupy: YDP Dictionary Server.
 • Klikamy przycisk „Next”.

    

8.
Okno wyboru lokalizacji docelowej katalogu instalacyjnego Klienta Collins/ Langenscheidt.

 • Klikamy przycisk „Next”.

    

9.
Okno instalatora określające nazwę udziału dla udostępnionego katalogu instalacyjnego Klienta.

 • Zalecane jest pozostawienie domyślnej nazwy udziału.
 • Klikamy przycisk „Next”.

    

10.
Okno instalatora pozwalające określić czy katalogi zawierające dźwięki będą kopiowane podczas instalacji, czy też kopiowanie zostanie pominięte.

 • Dostępne opcje:
  – Copy and share sound files,
  – Do not copy (CD ROM must be shared manually later).
 • Klikamy „Next” w oknie Uruchom.

    

11.
Okno umożliwiające zdefiniowanie nazwy katalogu na serwerze, do którego zostaną przekopiowane dźwięki słownika.

 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

12.
Okno umożliwiające zdefiniowanie nazwy udziału na serwerze dla katalogu, do którego zostaną przekopiowane dźwięki słownika.

 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

13.
Okno pozwalające wskazać typ protokołu komunikacji pomiędzy Klientem a Serwerem.
Dostępne opcje:
– IP,
– IPX.

 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

14.

 • Okno pozwalające określić opcję instalatora Klienta.
  Kreator instalacji Klienta – dostępne opcje:
  Force destination path
  – instalacja do wskazanej w pliku setup.ini ścieżki dostępu,
  Force Menu Start Folder
  – tworzenie w menu Start grupy Słownika,
  Set network path for sound
  – ustawienie sieciowej ścieżki dostępu do plików dźwiękowych.
 • Zaznaczamy trzy opcje, następnie klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

15.
Kreator instalacji Klienta. Okno pozwalajace określić parametry instalacji Klienta.

 • Path – wskazanie ścieżki, do której zostanie zainstalowany słownik na komputerze klienckim.
 • Folder – zdefiniowanie nazwy grupy słownika w Menu Start, grupie Programy.
 • Sounds – wskazanie ścieżki dostępu do plików dźwiękowych. Wpisujemy nazwę zasobu sieciowego, w którym będą umieszczone pliki zawierające dźwięki. W polu Sounds należy wpisać po „\\” nazwę sieciową komputera w którym zostały umieszczone katalogi z dźwiękami,a po „\”nazwę zasobu sieciowego proponowanego w punkcie 9. Całą ścieżkę należy zakończyć znakiem „\".
 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

16.
Okno prezentujące ustawienia instalatora.

 • Sprawdzamy poprawność danych.
 • Klikamy przycisk „Next” w oknie instalatora.

    

17.

 • Okno kreatora instalacji Klienta.
 • Umieszczamy płytę Klienta Collins/Langenscheidt w podanym napędzie CD-ROM.
 • Klikamy przycisk „OK”.
  Czekamy, aż zawartość płyty przekopiuje się na dysk serwera.

    

18.

 • Końcowe okno instalacji.
 • Klikamy przycisk „Finish” w oknie instalatora.

    

19.

 • Instalator dodaje w menu Start, grupie Programy grupę YDP Dictionary Server wraz z dostępnymi skrótami:
 • Install as NT service – instalacja Serwera Collins/Langenscheidt jako usługa (service).
 • Register your server – okno rejestracji Serwera Collins/Langenscheidt.
 • Uninstall NT service – deinstalacja usługi (service).
 • View runtime log – podgląd pliku rejestrującego logowanie użytkowników.
 • YDP Dictionary Server Collins – wyświetlacz informacji o aktualnie zainstalowanej wersjji serwera.
 • Remote administration tool – narzędzie służące do zarządzania serwerem słownika Collinsa lub Langenscheidta.

    

20.

Uruchamiamy polecenie Install as NT service.
Serwer słownika Collinsa lub Langenscheidta jest programem, który nadzoruje pracę klientów. Ma postać zwykłej aplikacji ze względu na możliwosć uruchamiania serwera w systemach operacyjnych Windows 9X. Program można uruchomić z menu Start lub wywołanie wstawić do Autostartu lub zainstalować jako usługę (service).

Remote administration tool

1.
Narzędzie służy do zarządzania Serwerem Collins/Langenscheidt

 • Klikamy skrót Remote administration tool.
 • Zakładka Server i przycisk Connect są dostępne po otworzeniu programu.
 • Klikamy przycisk Connect, łączymy się z Serwerem Collins/Langenscheidt.

    

2.

 • Okno Remote administration tool po połączeniu z serwerem.

          Dostępne zakładki:

          –Runtime Info,
–Allowed Networks,
–Special users,
–Unwelcome users,
–Miscellaneous.


    

 

II. Instalacja na komputerze klienckim

    setup.ini – plik konfiguracji instalacji Klienta Collins/Langenscheidt

1.

Przed instalacją Klienta znajdujemy i otwieramy plik setup.ini.

 • Okno przedstawia zawartość pliku setup.ini znajdującego się na serwerze w katalogu C:\Program Files\YDP\Collins Client Setup.
 • setup.ini zawiera konfigurację instalacji Klienta Collins/Langenscheidt.
  Parametry instalacji słownika:
 • Enable – parametr określający, czy słownik będzie działał sieciowo czy jednostanowiskowo.
 • Portset – parametr określający port, na którym będzie łączyła się aplikacja kliencka z serwerem.
 • Path – określa ścieżkę dostępu, do której zostanie zainstalowany Klient Collins/Langenscheidt.
 • Folder – nazwa grupy w menu Start nadana grupie Programy.
 • Sounds – ścieżka dostępu do plików dźwiękowych.
 • Ignore Disk Label
  – sprawdzanie etykiety dysku przed odtworzeniem dźwięków. Wartością podaną powinno być „1”.

      

 

2.

 • Znajdujemy w otoczenieniu sieciowym komputer, w którym został zainstalowany Serwer Collins/Langenscheidt i zasób udostępnionego katalogu instalacyjnego Klienta.
 • Otwieramy na serwerze udział do katalogu instalacyjnego Klienta C:\Program Files\YDP\Collins Client Setup.
 • Uruchamiamy plik setup.exe. Kolejno akceptujemy okna instalatora.

      

 

III. Rejestracja Serwera Collins/Langenscheidt

 • Otwieramy z menu Start -› Programy -› YDP Dictionary Server -› Register your server. Wpisujemy numer klucza.
 • Zatrzymujemy serwis serwera słownika.
 • Uruchamiamy program Remote administration tool, przechodzimy do zakładki Runtime Info.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie