Kategorie

Programy z serii EuroPlus+ – instrukcja instalacji wersji sieciowej


1.    Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+
2.    Etapy instalacji wersji sieciowej EuroPlus+
3.    Instalacja w komputerze przeznaczonym na Serwer EuroPlus+
3.1. Instalacja Serwera EuroPlus+
3.2. Instalacja materiału kursu na serwerze
4.    Instalacja w komputerze klienckim
4.1. Etap 1. Instalacja aplikacji jednostanowiskowej
4.2. Etap 2. Instalacja Klienta sieciowego
5.    Zarządzanie kontami użytkowników EuroPlus+
6.    Odinstalowanie programu EuroPlus+
6.1. Odinstalowanie Serwera
6.2. Odinstalowanie Klienta
7.    Najczęściej zadawane pytania

1. Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+


EuroPlus+ należy instalować w środowisku Windows. Pakiet pracuje poprawnie w systemach operacyjnych
Windows 95/98/NT/2000/XP. Dostosowuje się do specyfikacji i ustawień środowiska Windows.
Wybierając system operacyjny, należy brać pod uwagę możliwości wybranej wersji Windows oraz pamiętać,
że w systemach Windows NT/XP/2000/ instalację przeprowadzamy na koncie administratora.

Pakiet sieciowy EuroPlus+ składa się z dwóch współpracujących ze sobą programów:
Klienta oraz Serwera.
Klient EuroPlus+ jest częścią oprogramowania zainstalowaną na stanowiskach roboczych pracujących w sieci, umożliwiające pracę w programie użytkowym.
Natomiast Serwer jest programem nadzorującym pracę poszczególnych stanowisk klienckich.
Aplikacja EuroPlus+ Serwer uruchamia w systemie operacyjnym komputera serwera niezbędne usługi (services),
od których zależy:
– kontrolowanie liczby użytkowników korzystających z programu zgodnie z liczbą wykupionych kanałów,
– udostępnienie komputerom klienckim materiału kursu umieszczonego na dysku serwera,
– funkcjonowanie serwisów Forum i Gry.

Pakiet instalacyjny EuroPlus+ składa się z płyt instalacyjnych oraz płyt z materiałem kursu.

Zawartość płyty instalacyjnej EuroPlus+:
 • katalog \Serwer – wersja instalacyjna Serwera,
 • katalog \Kurs – wersja jednostanowiskowa Klienta EuroPlus+,
 • katalog \Klient – wersja instalująca Klienta sieciowego.

2. Etapy instalacji wersji sieciowej EuroPlus+


Instalacja wersji sieciowej EuroPlus+ jest podzielona na pięć etapów:

1. Instalacja Serwera z katalogu \Serwer\setup.exe.
2. Kopiowanie materiału kursu z płyt na dysk serwera.
3. Instalacja kursu EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH na komputerze klienckim z katalogu \Kurs.
4. Instalacja Klienta sieciowego z katalogu \Klient.
5. Dodanie kont użytkowników EuroPlus+.

Przed instalacją oprogramowania na serwerze i komputerach klienckich przystępujemy w pierwszej kolejności do sprawdzenia:
– czy są zainstalowane protokoły TCP/IP, udostępnienie drukarek;
– czy komenda ping, uwidoczni IP serwera;
– czy na komputerze serwerze oraz na stanowiskach klienckich jest widoczne otoczenie sieciowe w Windows.
Instalacja na serwerze
Z płyty instalacyjnej uruchom na serwerze plik setup.exe z katalogu \Server\setup.exe.
Następnie uruchom na serwerze instalator materiału kursu.
Sprawdź, czy na serwerze jest uruchomiony serwis RewardSchool oraz czy jest udostępniony katalog z materiałem kursu.
Zainstaluj na komputerze klienckim
– wersję jednostanowiskową z płyty instalacyjnej z katalogu \Kurs\setup.exe,
– wersję Klienta sieciowego z pliku \Klient\setup.exe.

3. Instalacja w komputerze przeznaczonym na Serwer EuroPlus+

3.1. Instalacja Serwera EuroPlus+

 • Umieść dysk z instalatorem sieciowym w napędzie CD-ROM serwera.
 • Uruchom program setup.exe z katalogu \Server na płycie CD, ścieżka dostępu: \Server\setup.exe.
 • Rozpocznij instalację usług (services) oraz komponentów Serwera EuroPlus+.

Kolejno będą wyświetlane następujące okna instalatora programu:
 • Okno rozpoczynające instalację Serwera Euro Plus+.

  Kliknij przycisk „Dalej”
  – instalacja będzie kontynuowana.
  Przycisk Anuluj pozwala na zatrzymanie
  i rezygnację z instalacji.
image002.jpg
 
 
 • Okno Informacji
  o użytkowniku.
  Podczas instalacji wpisz numer licencji. Przycisk Dalej staje się aktywny.
  Kliknij przycisk „Dalej”.
image004.jpg

 • Okno pozwalające na wskazanie katalogu,
  w którym zostanie zainstalowany serwer EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH.
  Domyślna ścieżka dostępu: C:\EuroPlus+\Server.
  Kliknij przycisk „Dalej”.
image006.jpg

 • Okno wyboru folderu docelowego dla materiału kursu pozwala na wskazanie katalogu na serwerze, do którego zostanie przekopiowany materiał kursu z płyt CD-ROM. Proponowany katalog domyślny rozpoczyna się sygnaturą \Cont...
 • Podczas instalacji wskaż ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zostanie umieszczona treść kursu.
  Instalator automatycznie tworzy katalog materiału kursu i udostępnia go w otoczeniu sieciowym.
  Dla tego katalogu są nadawane uprawnienia do odczytu i zapisu dla wszystkich użytkowników.
  Zalecane jest wybranie katalogu zaproponowanego przez program instalacyjny.

  Kliknij przycisk „Dalej”.

  Instalator pozwala na samodzielne podanie nazwy katalogu, do którego zostanie przekopiowany materiał kursu (Content) z płyt CD-ROM.
  Chcąc podać własną nazwę katalogu, kliknij przycisk „Przeglądaj”.
image008.jpg
 • Okno wyboru osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kontami użytkowników.Umożliwia wskazanie konkretnego konta użytkownika, który będzie miał możliwość zarządzania kontami pozostałych użytkowników programu EuroPlus+.
  Zalecane jest wybranie Administratora jako zarządzającego kontami pozostałych użytkowników.
 • Wybierz opcję Administrator, kliknij przycisk „Dalej”.
  Dostępne opcje:
  – Administrator, wybranie administratora jako zarządzającego kontami innych użytkowników EuroPlus+,
  – Użytkownik, opcja umożliwia wybranie konta jednego z użytkowników jako zarządzającego pozostałymi kontami.
  Wybrany użytkownik uzyska uprawnienia do tworzenia nowych kont EuroPlus+, kasowania istniejących loginów użytkowników, zmiany hasła.
image010.jpg
 • Okno edycji danych instalatora aplikacji Serwer EuroPlus+ tworzące
  login i hasło konta odpowiedzialnego za zarządzanie użytkownikami EuroPlus+.
 • Wpisz nazwę loginu
  i hasło, kliknij przycisk „Dalej”.
image012.jpg
 
 • Okno wyświetlające proces kopiowania programów i Instalatora materiału kursu.
  Poczekaj do zakończenia kopiowania na dysk serwera programów odpowiedzialnych za serwisy sieciowe oraz Instalatora materiału kursu.
image014.jpg
 • Okno Menedżera serwera, umożliwia wpisanie numeru klucza konfiguracyjnego, rejestrującego określoną liczbę użytkowników programu.
 • Wpisz numer licencji
  i numer klucza, kliknij przycisk „OK”.
image016.jpg
 • Okno zakończenia instalacji.
  Po zakończeniu procesu instalacji uruchom ponownie komputer.
image018.jpg
 • Instalator utworzy następujące skróty
  w menu Windows:

  – EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH – Instalator materiału
  – EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH – Konfiguracja serwera
  – Server Configuration Utility,
  – Uninstall Server,
  – Users.
image020.jpg
 • Struktura katalogów na serwerze EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH:
  C:\EuroPlus+\Server
  C:\EuroPlus+\Server\ContentSetup
  C:\EuroPlus+\Server\RewardServerCfg\ServerCfg.exe
  C:\EuroPlus+\Server\Users
  C:\Cont01 – zaproponowana przez instalator nazwa katalogu, do którego zostanie przekopiowany, materiał lekcji kursu.

3.2. Instalacja materiału kursu na serwerze

 

 • Okno Instalatora materiału.
 • Po zainstalowaniu części Serwera, rozpocznij instalację materiału kursu.
 • Otwórz skrót uruchamiający instalator materiału kursu:
  Start -> Programy -> Serwer EuroPlus+ -> EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH – Instalator materiału.
 • Istnieje możliwość wyboru skopiowania poszczególnych części kursu. Kliknij przycisk „Dalej”.
image022.jpg
 • Okno Instalatora materiału.
 • Instalator materiału kursu automatycznie kopiuje zawartość z płyt CD-ROM na dysk serwera do udostępnionego katalogu, który został wcześniej wskazany podczas instalacji.
 • Umieść płytę w napędzie, kliknij przycisk „OK”.
image024.jpg

4. Instalacja w komputerze klienckim


Proces instalacji podzielony jest na dwa etapy:
Etap 1.Instalacja aplikacji jednostanowiskowej EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH.
Etap 2. Instalacja klienta sieciowego.

4.1. Etap 1. Instalacja aplikacji jednostanowiskowej EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH.

 • Uruchom plik setup.exe z płyty instalacyjnej
  z katalogu \Kurs\setup.exe.
 • Pojawi się okno rozpoczynające instalację.
 • Zainstaluj program, klikając kolejno przycisk „Dalej”.
image026.jpg
Okno Instalatora wyświetlające warunki umowy licencyjnej.
 • Chcąc zainstalować program, zaakceptuj warunki udzielenia licencji, klikając przycisk „Tak”.
image028.jpg
Okno zawierające informacje
o kliencie i numer licencji
image030.jpg
Okno wyboru lokalizacji docelowej. image032.jpg
Okno instalacji programu.
 • Poczekaj do zakończenia procesu instalacji.
image034.jpg
 

4.2. Etap 2. Instalacja Klienta sieciowego

 

Okno rozpoczynające instalację Klienta sieciowego.
 • Zainstaluj wersję Klienta sieciowego EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH, uruchamiając plik setup.exe z płyty instalacyjnej z katalogu \Klient\setup.exe.
 • Kliknij przycisk „Dalej”.
image036.jpg
Okno instalatora wyświetlające warunki umowy licencyjnej.
 • Chcąc zainstalować program, zaakceptuj warunki udzielenia licencji, klikając przycisk „Tak”.
image038.jpg

Okno prezentuje instalację komponentów programu.
Poczekaj do zakończenia procesu instalacji.
image040.jpg
Okno konfiguracji Klienta.
 • Zaznacz opcję Sieć. Zatwierdź ustawienia
  i kliknij Zachowaj.
 • Numer IP serwera
  i udostępnione na serwerze katalogi powinny być automatycznie wykryte podczas instalacji Klienta sieciowego.
image042.jpg
Okno zakończenia instalacji.
 • Kliknij przycisk „OK”.
 • Proces instalacji zakończ ponownym uruchomieniem systemu operacyjnego Windows.
image044.jpg
 

5.Zarządzanie kontami użytkowników EuroPlus+


Konfiguracja kont użytkowników jest dostępna na serwerze.
Istnieje możliwość dodania kont nowych użytkowników, mających login i hasło.
W katalogu Users na serwerze znajdują się katalogi, których nazwy odpowiadają nazwom loginów.
C:\EuroPlus+\Server\Users – domyślna ścieżka dostępu na serwerze do katalogów użytkowników programu.

Dodawanie nowych użytkowników

 

Okno dialogowe logowania.
Chcąc dodać nowe konto użytkownika wersji sieciowej EuroPlus+ (nowy login), wykonaj następujące czynności:
 • Zaloguj się na serwerze do systemu operacyjnego Windows
  z prawami administratora:
 • otwórz Start -> Programy -> Serwer EuroPlus+ -> Users;
 • zaloguj się, podając login użytkownika
  i hasło.
image046.jpg
Po zalogowaniu otwierane jest okno konfiguracji kont użytkowników wersji sieciowej EuroPlus+.
 • Wybierz z menu polecenie dodania nowego użytkownika,
 • następnie wpisz w oknie nazwę użytkownika
  i hasło.
 • Wybierz z menu Plik polecenie Zapisz
  i zapisz zmiany w pliku users.ini.
 • Program EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH można uruchomić po dodaniu konta nowego użytkownika.
image048.jpg

6. Odinstalowanie programu EuroPlus+

6.1. Odinstalowanie Serwera

 

 • Chcąc odinstalować Serwer, użyj narzędzia Dodaj/Usuń programy.
 • Skasuj katalog zawierający materiał kursu.

6.2. Odinstalowanie klienta

 

Deinstalację można wykonać poprzez odinstalowanie dotychczasowej wersji EuroPlus+ REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH, stosując w tym celu narzędzie Dodaj/Usuń programy, następnie kasujemy katalog, w którym był zainstalowany REWARD/SPRACHKURS DEUTSCH.
Domyślnie katalog ma następującą ścieżkę:
C:\Program Files\EuroPlus+ REWARD
C:\Program Files\EuroPlus+ SPRACHKURS DEUTSCH.

7. Najczęściej zadawane pytania

 • Numer licencji i numer klucza – Do czego służą?
  Numer licencji pozwala na zainstalowanie oprogramowania na serwerze. Jeden numer licencji jest udzielany na jeden EuroPlus+ serwer.
  Numer klucza pozwala na aktywowanie zakupionej liczby licencji dla komputerów klienckich pracujących w sieci w EuroPlus+.
  W wypadku braku numeru klucza lub błędnego numeru prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.
 • Wpisanie numeru klucza nie jest skuteczne. Co robić?
  Jeżeli po wpisaniu numeru klucza pojawiają się następujące problemy:
  – program instalacyjny nie przechodzi do następnego okna lub
  – pozostaje niezmieniona liczba użytkowników programu,
  sprawdź, czy numer został wpisywany poprawnie, czy przypadkiem nie wpisano niewidocznych spacji w numerze klucza.
  W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.
 • Program nie akceptuje numeru licencji podczas instalacji. Co robić?
  Upewnij się, czy numer został poprawnie wpisany do odpowiedniego okna.
  Numer licencji wpisz tak, jak zapisano go umowie licencyjnej.
  Niektóre litery wchodzące w skład numeru licencji mogą wyglądać bardzo podobnie, np. małe „l” /el/ i duże „I” /i/. Spróbuj ponownie wprowadzić numer licencji. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z wydawcą, wysyłając licencji pod adresem poczty elektronicznej service@ydp.com.pl e-mail z numerem licencji.
 • Połączenie z serwerem nie jest możliwe. Co robić?
  Sprawdź, czy serwis RewardSchool.exe jest uruchomiony na serwerze.
  Upewnij się, czy program kliencki był instalowany w czasie uruchomienia na serwerze serwisu (service) RewardSchool.
 • Po zainstalowaniu programu na komputerze klienckim pojawia się wyłącznie widok okna programu bez zawartości lekcji. Strony kursu nie są poprawnie wyświetlane przez program. Widać jedynie szary ekran. Co robić?
  Sprawdź, czy:
  – serwis RewardSchool.exe jest uruchomiony na serwerze,
  – katalog z materiałem kursu jest udostępniony w sieci z uprawnieniami do odczytu i zapisu, – cały materiał kursu został przekopiowany do katalogów,
  – IP serwera jest poprawnie wykrywane.
  Może zaistnieć konieczność ponownej instalacji aplikacji klienckiej.
 • Użytkownik nie może otworzyć stron materiału – materiał jest przechowywany na serwerze. Co jest przyczyną?
  Przyczyny niemożności otwarcia stron kursu mogą być następujące:
  – brakuje połączenia sieciowego z serwerem,
  – użytkownik nie ma prawa dostępu do zasobów sieciowych, w których przechowywany jest materiał kursu,
  – do serwera próbuje się podłączyć więcej użytkowników, niż przewiduje licencja.
 • Moduł rozpoznawania mowy Via Voice nie działa. Co robić?
  Sprawdź ustawienia mikrofonu. Najprostszy test polega na otwarciu programu Rejestrator dźwięku i nagraniu kilku słów (należy pamiętać, że EuroPlus+ powinien być wtedy zamknięty). Jeśli nagrany dźwięk można odtworzyć, to mikrofon pracuje poprawnie.
  Następny test polega na sprawdzeniu, czy wszystkie funkcje mikrofonu działają poprawnie. Dwukrotnie kliknij ikonę głośniczka z paska statusu Windows, znajdująca się na dole ekranu po prawej stronie. Program wyświetli okno ustawień głośności. Wybierz Opcje/Właściwości i ustaw głośność dla nagrywania i odtwarzania. Upewnij się, że wśród wyświetlonych na liście urządzeń pole wyboru obok urządzenia Mikrofon jest zaznaczone (dla nagrywania i odtwarzania). Po tych zabiegach ponownie sprawdź działanie modułu rozpoznawania mowy.
 • Część użytkowników podczas pracy w grupie nie może dostać się do serwisów sieciowych Forum i Gry. Co robić?
  Prawdopodobnie użytkownicy nie zalogowali się do systemu Windows pod różnymi, własnymi nazwami użytkownika. Zresetuj komputer i zaloguj się pod różnymi nazwami użytkownika.

 • Instalator wersji klienckiej zatrzymuje się w 75% instalacji.
Jeżeli instalacja nie jest automatycznie kontynuowana, możesz samodzielnie zamknąć procesy: Ikernel.exe, Setup.exe. image050.jpg

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie