Kategorie

  1. Instalacja nowego materiału
   1. Włóż płytę do napędu CD-ROM lub DVD-ROM.
   2. Jeśli masz aktywną opcję „Autoodtwarzanie”, instalacja rozpocznie się automatycznie. Jeśli opcja ta nie jest aktywna, z menu „Start” wybierz polecenie „Uruchom”, a następnie zaznacz program „setup.exe”, znajdujący się w głównym katalogu płyty.
   3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
   4. W trakcie instalacji na ekranie pojawi się okno rejestracji programu. Zarejestruj się.

 

W oknie rejestracji znajdują się trzy pola. W polu „Numer licencji” należy wpisać numer licencji, który znajduje się na dostarczonej razem z programem karcie rejestracyjnej użytkownika. Następnie należy kliknąć znajdujący się obok pola przycisk „Generuj numer komputera”. Wówczas w kolejnym polu „Numer komputera” pojawi się ciąg znaków.

 

W celu rejestracji programu należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Young Digital Planet SA:

 • telefonicznie 058 768 22 22;
 • faxem 058 768 22 11;
 • pocztą – list bez znaczka, posługując się dołączoną do niniejszej umowy licencyjnej kartą rejestracyjną.

 

W każdym przypadku na karcie należy podać:

 • nazwy programów z serii Logopedia,
 • dane osoby lub instytucji będącej właścicielem licencji na użytkowanie wymienionych programów,
 • numer licencji (na karcie rejestracyjnej jest on już nadrukowany),
 • numer komputera z okna rejestracji (na karcie rejestracyjnej jest miejsce, w które należy go wpisać).

 

Na podstawie tych danych zostanie przydzielony specjalny klucz odbezpieczający, który należy wpisać do trzeciego pola oznaczonego nazwą „Klucz odbezpieczający”. Po wpisaniu klucza uaktywni się przycisk „Dalej” znajdujący się w dolnej części ekranu, który umożliwi kontynuowanie instalacji.


Uwaga!

Nazwy „kalibrator” oraz „klucz sprzętowy” w dokumentacji używane są zamiennie.

 

  1. Instalacja sterownika klucza sprzętowego
    1. Kolejnym krokiem jest podłączenie „klucza sprzętowego”, będącego jednocześnie wzmacniaczem mikrofonowym. Aby to zrobić, należy podłączyć dostarczone wraz z oprogramowaniem urządzenie do odpowiednich wejść komputera (port USB oraz wejście liniowe karty dźwiękowej). Jest to warunek konieczny do prawidłowego zakończenia instalacji.
    2. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.


   1. Po zakończeniu instalacji uruchom program wybierając odpowiedni skrót z menu Start.
   2. Program nie wymaga obecności płytki instalacyjnej w napędzie.
   3. Program działa prawidłowo wyłącznie z podłączonym kluczem sprzętowym.

   Jeśli nie udało się zainstalować programu, należy:

   1. sprawdzić, czy urządzenie jest poprawnie podpięte do wejścia liniowego na karcie dźwiękowej – informacja o tym, które z wejść jest wejściem liniowym, znajduje się w dokumentacji dostarczonej przez producenta karty;
   2. w przypadku problemów z instalacją sterownika (Windows 2000 i XP) należy sprawdzić, czy nie ma ustawionego blokowania niepodpisanych sterowników: Uruchom Start > Ustawienia > Panel sterowania > System > Sprzęt > Podpisywanie sterowników;
   3. należy się upewnić, czy jest ustawiona opcja „Ostrzegaj”. Sterownik znajduje się w katalogu „Driver” na płycie z programem. Po poprawnym podłączeniu do komputera urządzenie jest automatycznie wykrywane przez system, który od razu poprosi o sterownik. Należy wówczas włożyć do napędu CD/ DVD płytę z programem i wskazać katalog „Driver” na CD. System automatycznie zainstaluje sprzęt.

   Uwaga!

   Może zdarzyć się, że na systemach Windows 2000 i XP wyświetli się informacja o braku podpisu dla sterownika. Należy zignorować tę informację i kontynuować instalację.

 

  1. Doinstalowywanie kolejnych części materiału

   Aby zainstalować kolejną część materiału, należy w programie „Logopedia” wybrać opcję „Plik”, następnie „Zainstaluj kolejne części materiału”.
   Po uruchomieniu tej opcji pojawi się okienko wyboru katalogu, z którego ma nastąpić instalacja (zwykle jest to napęd CD-ROM). Po wskazaniu napędu pojawi się okno „Weryfikacja licencji użytkownika”. W polu „Numer licencji” należy wpisać numer licencji z opakowania instalowanego produktu, a następnie kliknąć przycisk „Generuj numer komputera”. Wygenerowany numer komputera należy przekazać (drogą e-mailową lub telefoniczną) producentowi programu. Na podstawie tego numeru producent wygeneruje specjalny numer, który należy wpisać w tym samym oknie w polu „Numer odbezpieczający”. Po wykonaniu tych czynności rozpocznie się instalacja materiału.

 

 1. Karty dźwiękowe – testy
  Program został przetestowany na kartach dźwiękowych wyposażonych w chipsety:
  • Creative Audio PCI (ES1371,ES1373) (Sound Blaster 128 PCI),
  • CMI8738/C3DX PCI (zintegrowana),
  • SoundMax Integrated Digital Audio (zintegrowana).

  Pobierz instrukcję użytkowania kalibratora: PS2 SP01 01 – Instrukcja użytkowania kalibratora.


  Pobierz przewodnik metodyczny (wersja PDF): przewodnik metodyczny v2.0.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie