Kategorie

 1. Opis urządzenia kalibrującego serii Logopedia

  Przeznaczenie kalibratora

  Kalibrator serii programów do diagnozy i terapii logopedycznej Logopedia służy do kalibrowania karty dźwiękowej komputera, na którym jest zainstalowany program z serii Logopedia oraz do wzmacniania sygnału wysyłanego z mikrofonu. Urządzenie kalibrujące serii Logopedia składa się z kalibratora:  zamkniętego w czarnej obudowie, z której są wyprowadzone dwa przewody o długości 1,5 m, zakończone dwoma wtykami: wtykiem USB, który oznaczony jest na obudowie symbolem „USB”, oraz wtykiem Jack stereo, który oznaczony jest na obudowie symbolem „AUX”. Urządzenie to jest też wyposażone w gniazdo mikrofonowe, które oznaczono na obudowie symbolem „MIKROFON”. Na obudowie urządzenia widnieją dwa punkty sygnalizacyjne LED:
  • dioda zielona oznacza, że kalibrator jest podłączony do napięcia zasilającego,
  • dioda żółta, która sygnalizuje wysłanie sygnału testowego.


  Uwaga!

  Urządzenie może współpracować jedynie z komputerem posiadającym gniazda USB i kartę dźwiękową z wejściem liniowym.

  Urządzenie to mieści się w klasie II ochrony przed porażeniem elektrycznym.
  Na obudowie kalibratora widnieją następujące ikony:


  Urządzenie posiada części aplikacyjne typu B.


  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy 89/336/EEC w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.  Parametry techniczne urządzenia:
  • napięcie zasilające DC 5V
  • prąd 90 mA
  • moc 0,45 W

  Parametry wyjścia „AUX" Jack stereo:
  • maksymalne napięcie: ~800mV amp

  Dane techniczne mikrofonu dołączanego do serii „LOGOPEDIA”:
  • model: Alphard ET-52 S
  • typ: mikrofon dynamiczny
  • zakres częstotliwości: 80Hz-14kHz
  • czułość: 75dB +/- 2dB
  • impedancja: 600 ohm

  Uwaga!

  Urządzenie należy podłączać tylko do gniazda USB komputera (standard A).

  Opis parametrów wejścia USB


  PrzewódNrSygnałOpis
  czerwona 1 VDC lub VCC zasilanie +5 V (maks. 0,5 A)
  biały albo żółty 2   transmisja danych D-
  zielony 3   transmisja danych D+
  czarny 4 GND masa


  Uwaga!

  Nie należy podłączać do gniazd USB znajdujących się w innych urządzeniach peryferyjnych (np. drukarka, aparaty cyfrowe - standard B). Grozi to uszkodzeniem kalibratora!!!

  Żadne prace związane z wymianą elementów kalibratora takich jak np. przewody USB lub Jack (AUX), nie mogą być wykonywane przez użytkownika, a jedynie przez serwis Young Digital Planet SA.

 2. Opis podłączenia oraz instalacji kalibratora zestawu Logopedia

  Podłączenie kalibratora rozpoczynamy od sprawdzenia komputera, na którym będzie zainstalowany program z serii „Logopedia”: czy dany komputer jest wyposażony w kartę dźwiękową z wejściem liniowym (oznaczonym zazwyczaj kolorem niebieskim) oraz gniazdem USB. Jeśli wszystko się zgadza, można podłączać kalibrator do specjalnie wyznaczonego do tego celu komputera.
  Podłączamy wówczas przewód oznaczony na obudowie kalibratora symbolem „USB” do gniazda USB w przeznaczonym do tego celu komputerze.  Następnie przewód, który jest oznaczony na obudowie kalibratora symbolem „AUX”, podłączamy do wejścia liniowego na karcie dźwiękowej (oznaczonego zazwyczaj kolorem niebieskim) w przeznaczonym do tego celu komputerze.  Po wykonaniu powyższych czynności mikrofon, który jest dołączany do serii „Logopedia”, podłączamy do gniazda kalibratora oznaczonego symbolem „MIKROFON”.  Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z podłączaniem urządzenia do komputera można rozpocząć instalację sterownika kalibratora serii „Logopedia”.

  Po poprawnym podłączeniu kalibratora do komputera urządzenie wykrywane jest automatyczne. System komputera poprosi wówczas o sterownik. Należy wtedy włożyć do napędu CD/DVD płytę z programem i wskazać katalog Driver na CD. System automatycznie zainstaluje sprzęt.


  Uwaga!

  Może się zdarzyć, że na systemach Windows 2000 i XP wyświetli się informacja o braku podpisu dla sterownika. Należy zignorować tę informację i kontynuować instalację.


  Uwaga!

  Komputery wyposażone w zintegrowane karty dźwiękowe w systemie SURROUND mogą zawierać programowe przełączanie wejścia liniowego na wyjście dźwiękowe dla wyżej wymienionego systemu. W takiej sytuacji należy przełączyć je z wyjścia na wejście w odpowiedniej aplikacji dołączonej do karty muzycznej lub innego oprogramowania dostarczonego wraz ze sterownikami. Informację o tym, czy karta muzyczna posiada taką opcje powinna zawierać instrukcja dołączona do płyty głównej.


  Uwagi dotyczące serwisu

  Urządzenie nie posiada żadnych części regulacyjnych. W razie nieprawidłowego działania urządzenia prosimy o kontakt z naszym serwisem technicznym pod numerami tel.: 058 768 22 20; 058 768 22 16; infolinia: 0800 808 090.


  Uwagi dotyczące przechowywania urządzenia
  1. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody.
  2. Należy unikać wilgotnych pomieszczeń, np. piwnic.
  3. Urządzenie należy stawiać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, paleniska kuchenne, itp.
  4. Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 5°C lub wyższej niż 40°C.
  5. Nie należy stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
  6. Należy uważać, aby na urządzenie nie spadały inne przedmioty i nie rozlewały się płyny.
  7. Nie należy wystawiać urządzenia na nadmierne działanie kurzu, mechanicznych wibracji lub wstrząsów.

  Uwagi dotyczące recyclingu

  Niepoprawnie działające urządzenie należy przesłać do serwisu technicznego firmy Young Digital Planet SA, gdzie zostanie ono poddane ponownym testom. Jeśli urządzenie nie przejdzie pomyślnie ponownych testów technicznych, zostanie oddane do rozbiórki, a części kalibratora nadające się do ponownego wykorzystania zostaną wymontowane.


  Uwagi dotyczące czyszczenia

  Urządzenie należy wycierać miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia kalibratora nie należy stosować żadnych środków chemicznych, ani organicznych rozpuszczalników. Jeżeli przedostaną się one do urządzenia lub utworzą część z tworzyw sztucznych, może powstać usterka.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie