Kategorie

Uwaga!

Jeżeli masz problemy techniczne z produktem, zanim skontaktujesz się z działem pomocy technicznej sprawdź czy rozwiązanie twojego problmeu nie znajduje sie tutaj

I. Postanowienia wspólne dla reklamacji zakupionego towaru.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Klienta wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty otrzymania towaru, jeżeli zawiadomi Sklep przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać wysyłając wiadomość na jeden z podanych niżej adresów poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: Gedanica Beata Mazurek, Pod Zrębem 7, 80-821 Gdańsk z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Gedanica rozpatruje reklamację w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Gedanica powiadamia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

II. Reklamacje towarów

 1. W zależności od przedmiotu reklamacji Klient powinien skontaktować się z:
  1. Działem handlowym Gedanica, adres sklep@edupomoce.pl – reklamacje dotyczące ceny, ilości, niezgodności faktury z zamówieniem, niezgodności faktury z przesyłką;
  2. Działem help desk Gedanica, adres pomoc@edupomoce.pl – reklamacje dotyczące błędów w działaniu produktu, uszkodzeń nośnika, problemów z instalacją, oraz dotyczące innych problemów technicznych związanych z programami;
  3. Serwisami zewnętrznymi wskazanymi w karcie gwarancyjnej – wszelkie problemy z zakupionym w Sklepie sprzętem (komputery, laptopy, monitory, drukarki, tablice, projektory) innych producentów niż Gedanica.
 2. W przypadku konieczności odesłania towaru Gedanica, należy to uczynić na adres: wskazany przez pracownika Gedanica, w zależności od przedmiotu reklamacji. Koszty Klienta związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji.
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie