Kategorie

Pronouns - tablica ścienna

Pronouns - tablica ścienna

295,63 zł brutto

Dodaj do koszyka

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem. Dzięki takiej formie nauka staje się przyjemnością,

Więcej szczegółów

Rating: 6.7/10 (14 votes cast)

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco:
- uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe
- uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć
- uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców:
- Dr Jolanty Dobrowolskiej,
- Prof. dr hab. Krystyny Drożdział - Szelest
Numer zalecenia 1207 / 2001.

Format:
150 x 110 cm

Pomoc dydaktyczna do:
- języka angielskiego

Poziomy nauczania:
- podstawowy
- gimnazjalny
- średni (licealny)
- policealny

Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie