Kategorie

Gotowość szkolna - EduSensus

Gotowość szkolna - EduSensus

1 999,00 zł brutto

Dodaj do koszyka

Multimedialne oprogramowanie eduSensus Gotowość szkolna umożliwia profesjonalną diagnozę i terapię obszarów związanych z osiągnięciem gotowości szkolnej. Program ten może być z powodzeniem wykorzystywany do zabawy i nauki w przedszkolu

Więcej szczegółów

Rating: 6.4/10 (47 votes cast)

Diagnoza ta służy nauczycielom i rodzicom, aby mogli oni właściwie wspierać dziecko w procesie zmierzającym do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej poprzez stymulację odpowiednich obszarów.

Multimedialne oprogramowanie eduSensus Gotowość szkolna umożliwia profesjonalną diagnozę i terapię obszarów związanych z osiągnięciem gotowości szkolnej. Program ten może być z powodzeniem wykorzystywany do zabawy i nauki w przedszkolu (umożliwia zarówno pracę indywidualną, jak i w grupie). Gotowość szkolną wzbogacono też o zestaw atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wspomagających diagnozę, np. kalejdoskop, klocki, korale, oraz stymulujących rozwój dziecka, np. naklejki, dyplom, płyta CD z muzyką relaksacyjną.

 

Program eduSensus Gotowość szkolna składa się z następujących części:

 • Aplikacja nauczyciela – program zarządzający
 • Gotowość szkolna:

Diagnoza pedagogiczna

Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne

Aplikacja nauczyciela – program zarządzający

Aplikacja nauczyciela jest to część zarządzająca całym programem. Narzędzie to stanowi skuteczną pomoc w codziennej pracy pedagoga. Umożliwia ono tworzenie pełnej dokumentacji niezbędnej w pracy, np. dokumentacji diagnostycznej, indywidualnego programu profilaktyczno-stymulującego, raportów z przebiegu zajęć oraz bazy danych na temat indywidualnych umiejętności i postępów małych podopiecznych. Za pomocą Aplikacji nauczyciel terapeuta ma też możliwość uzupełniania dokumentacji tradycyjnej, tj. dokonywania wydruków i stworzenia kartoteki w formie papierowej.

 

Aplikacja umożliwia między innymi:

 • tworzenie bazy uczniów i zarządzanie nią, np. grupowanie uczniów pod względem wspomagania rozwoju tych samych obszarów
 • pracę w trybie indywidualnym i w grupie
 • badanie gotowości szkolnej i zapis jej wyników
 • rejestrację i śledzenie postępów dziecka
 • swobodne projektowanie autorskich zajęć dzięki Kreatorowi zajęć
 • korzystanie z załączonych wzorów praktycznych dokumentów

Diagnoza pedagogiczna

Ta część programu zawiera zestaw pedagogicznych prób diagnostycznych, które służą do oceniania rozwoju dziecka pięcioletniego. Powstała ona na bazie doświadczeń diagnostów, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz dostępnych w literaturze przedmiotu materiałów traktujących o profilaktyce specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza pedagogiczna, dzięki unikalnej multimedialnej formie, pomaga w zdiagnozowaniu stopnia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się.

 

Próby diagnostyczne obejmują 9 aspektów rozwoju dziecka:

 • diagnoza motoryki dużej
 • diagnoza rozwoju mowy
 • badanie sprawności manualnej i grafomotoryki
 • określenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • ocena dominacji stronnej – lateralizacja
 • diagnoza funkcji słuchowo-językowych
 • ocena rozwoju analizy i syntezy wzrokowej
 • badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych
 • diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej

 

Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne

Ćwiczenia stymulujące są narzędziem przystosowanym do kompleksowej pracy z dziećmi pięcioletnimi w cyklu profilaktyczno-stymulującym. Stworzono je z myślą o przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. Ich zadaniem jest stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie różnych form komunikacji. Ćwiczenia te stanowią narzędzie wzbogacające formy nauczania i rozwijające zainteresowania dziecka oraz mobilizują je do skupienia się na wykonywanych zadaniach. Dzięki elementom profilaktycznym, pomagają one również w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i edukacji matematycznej.

Aby wyrównać szanse dzieci na pomyślny strat w szkole, konieczne jest rozpoznanie problemu oraz stymulacja tych funkcji percepcyjno-motorycznych, które rozwijają się zbyt wolno i nieharmonijnie. Program eduSensus Gotowość szkolna jest niezwykle przydatnym narzędziem do diagnozy i terapii pedagogicznej, które nie tylko pozwala na rozpoznanie problemów dziecka, ale daje mu również możliwość systematycznego doskonalenia różnorodnych umiejętności koniecznych do rozpoczęcia nauki szkolnej. Zawarte w programie ciekawe zabawy i ćwiczenia (wykorzystujące np. zagadki, rymowanki, wierszyki) stymulują aktywność słowną, tym samym zwiększając możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka oraz bogacenia zasobu słownictwa.

 • pierwszy na rynku multimedialny program do diagnozy gotowości szkolnej oraz stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych i umiejętności matematycznych,
 • produkt przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku 5–6 lat,
 • program autorstwa uznanych polskich pedagogów: Renaty Czabaj, Izabeli Mańkowskiej, Małgorzaty Rożyńskiej i Ewy Tryzno,
 • starannie opracowana metoda diagnozy oraz materiał do pracy terapeutycznej na cały rok szkolny,
 • ćwiczenia uwzględniające możliwości percepcyjne dziecka,
 • program w pełni dostosowany do polskiego systemu edukacyjnego.

 

Program stymuluje takie kluczowe obszary determinujące gotowość szkolną, jak:

 • mowa
 • sprawność manualna i grafomotoryka
 • orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
 • funkcje słuchowo-językowe
 • analiza i synteza wzrokowa
 • zdolności matematyczne
 • dojrzałość emocjonalna i społeczna

 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

 • system operacyjny Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
 • procesor Pentium IV 2,4 GHz
 • 512 MB pamięci operacyjnej

 

Pozostałe parametry:

 • karta grafiki pracująca z rozdzielczością 1024x768 z tysiącami kolorów
 • napęd DVD
 • 16-bitowa karta dźwiękowa
 • Internet Explorer 6.0 i wyższy
 • mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • głośniki lub słuchawki
 • mikrofon
 • port USB 2.0

 

W zestawie znajdują się następujące dodatki i pomoce tradycyjne:

 • Domino „przeciwieństwa”
 • Korale
 • Kalejdoskop
 • Naklejki Gotowość szkolna (5 wzorów po 50 szt. w bloczku
 • Nożyczki dla leworęcznych - Pomocne w badaniu dominacji ręki, nogi, badaniu sprawności manualnej oraz ćwiczeniach z wycinaniem i użyciem kart pracy zawartych w programie Gotowość Szkolna.
 • Nożyczki dla praworęcznych
 • Sekwencja zdarzeń „Obiad rodzinny”
 • Dyplomy
 • Płyta „Obudź moje zmysły” - płyta z muzyką relaksacyjną pomocna w organizacji zajęć relaksacyjnych, przy ćwiczeniach fazy wydechowej, odpoczynku po wytężonych ćwiczeniach ruchowych, opowieściach ruchowych itp.
 • Zestaw kolorowych klocków (zestaw 60 szt.)

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie